NCEGŠ
Národné centrum európskych a globálnych štúdií

Občianske združenie

Mamateyová 6
851 04 Bratislava 5
Slovenská republika

+421 903 903 238
+421 948 560 266

ncegs.sk@gmail.com